«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών και οργάνων παιδικής χαράς» (αριθμ.μελ.68/15). Δέσμευση - Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

016

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: