Ψηφίσεις πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης:

018

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: