Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων» αριθμ. μελ. 22/18. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: