ΘΕΜΑ: Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων».

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: