Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013» (ενδεικτικός προϋπολογισμός 466.238,88€ με ΦΠΑ 23% και δικαίωμα προαίρεσης 20%).

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: