Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων» με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό. Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

54

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: