Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο «Προμήθεια παγκακίων για κοινόχρηστους χώρους του δήμου» (Αριθμ.46/13). Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: