Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για τον ανοικτό διαγωνισμό ανάθεσης της «Φιλοξενίας παιδιών & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2011». Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: