Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για την «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων». Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: