Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την ««Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου, σχολικού έτους 2012-2013»,. Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: