«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη των όρων ανάθεση προβολής της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα δράσεων προαγωγής και αγωγής της υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των διαταραχών πρόσληψης τροφής στους εφήβους» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Αριθμός Απόφασης:

314

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: