Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για τις ανάγκες του έργου Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» άξον. Προτ. 8 κατηγορία πράξης 66317».

Αριθμός Απόφασης:

210

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: