Έγκριση της 15/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37/2011 περί κατάρτισης του Ο.Ε.Υ. ως προς τις οργανικές θέσεις του προσωπικού μετά τη δημοσίευση του Ν. 4024/11.

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: