Έγκριση της 1ης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006 (Α΄114), για το έτος 2021, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.).

Αριθμός Απόφασης:

323

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: