Έγκριση της 4ης παράτασης της τμηματικής προθεσμίας για τις μη εκτελεσμένες εργασίες πλην της συντήρησης πρασίνου για το έργο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» με αριθμό μελέτης:50/2012 και προϋπολογισμό: 3.500.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

079

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: