Έγκριση της ανάθεσης για την ενοικίαση οχημάτων μικτής χρήσης, λόγω έκτακτης ανάγκης Covid-19. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

389

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: