21η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Αριθμός Απόφασης:

388

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: