Έγκριση της ανάθεσης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (υφασμάτινες μάσκες) στους εργαζόμενους του Δήμου λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός). Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος

Αριθμός Απόφασης:

033

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: