Έγκριση της ανάθεσης της Προμήθειας τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός). Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

095

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: