Έγκριση της δαπάνης και Ψήφιση της πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό έτους 2017.

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: