Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού αυτής για το Έτος 2017....

Αριθμός Απόφασης:

349

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

13/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: