Έγκριση της επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: