Έγκριση της επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από κατασχετήριο.

Αριθμός Απόφασης:

243

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/08/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: