Έγκριση της με αριθμό 006/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον καθορισμό τιμής μονάδος προσκύρωσης κι απόφαση μεταβίβασης κοινόχρηστου χώρου, στην ιδιοκτησία της κ. Γιαντσίδου Γεωργίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/63 διορθωτική πράξη εφαρμογής της περιοχής Δυτικού Τομέα Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

291

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: