Έγκριση της με αριθμό 008/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον καθορισμό της τιμής ζώνης ακινήτων που προβλέπεται για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α /08.08.2013).

Αριθμός Απόφασης:

292

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: