Έγκριση της συντήρησης του κληροδοτήματος «Ελισάβετ Σαργκάνη» και έγκριση της εκποίησης του.

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: