Εγκριση της υπ’ αριθ. 151/2015 Α.Δ.Σ. της ΚΔΕΔΑΜ περί κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2016 - 2019.

Αριθμός Απόφασης:

308

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: