Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, που θα συνάψει ο (ήμος μας, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2015

Αριθμός Απόφασης:

309

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: