Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ) για την διαχειριστική χρήση που έληξε με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2017.

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

17/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: