Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ι. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ με αριθμ. μελ. 75/16 και προϋπολογισμό 23.633,25 €

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

17/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: