Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της 31.12.2021 (01.01.2021-31.12.2021), με τις επί αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: