Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) Έτους 2022. Προσαρμογή του π/υ 2022 στα οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2021, με αύξηση του συνολικού ύψους του Προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: