Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της 31.12.2022 (01.01.2022-31.12.2022), µε τις επί αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: