Έγκριση του 17-7-2013 πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών

Αριθμός Απόφασης:

264

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: