Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ‘‘Ανακατασκευή περίφραξης του χώρου του δημοτικού αμαξοστασίου επί της οδού Δενδροποτάμου και κατασκευή λωρίδας πρασίνου’’ (αριθμ. μελέτης 31/2008, Α.Α.Ε. 271).

Αριθμός Απόφασης:

278

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: