Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 2ου ΚΑΙ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ » με αριθμό μελέτης 86/2013 και Κ.Α.Ε.«Ε-…….-13», προϋπολογισμού 12.598,00 € με το Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

279

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: