Έγκριση του 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς του Υποέργου 1 «« Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων» (αριθ. μελε΄τ. 47/2009), προϋ/σμού 4.910.462,00€.

Αριθμός Απόφασης:

435

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: