Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Οικοπέδου Φιλίππου», με αριθ. μελέτ. 75/2013 και προϋπολογισμό 295.893,00 €, Κ.Α.Ε. Ε-0305-1.

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: