Έγκριση του από 30-4-2013 πρακτικού της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών

Αριθμός Απόφασης:

190

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

12/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: