Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας σύμφωνα με το Πρακτικό Νο2 του έργου: «Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μετακίνηση των μαθητών» με αριθ. μελ. 75/2011 και προϋπολογισμό: 163.155,14 €.

Αριθμός Απόφασης:

196

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: