Εγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου Φιλίππου» με αριθμό μελέτης 75/2013 και Κ.Α.Ε.«Ε-7785-13», προϋπολογισμού 295.893,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο