Έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» στην οποία συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Νέοι επιστήμονες: Απασχόληση και τοπική ανάπτυξη», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: