: Έγκριση του επικαιροποιημένου εγχειριδίου – διαδικασίες και έντυπα - και της εφαρμογής αυτού, για τη διαχείριση των έργων της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2014-2020» και την επιβεβαίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: