: Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο Προτεινόμενης Πράξης: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ (κωδικός πρόσκλησης 024.9iv)

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: