ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Αριθμός Απόφασης:

293

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: