ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ-ΚΕΝΕΝΤΥ.

Αριθμός Απόφασης:

294

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: