Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: