Έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) και του στρατηγικού σχεδιασμού. Στοχοθεσία έτους 2018 του Νομικού Προσώπου.

Αριθμός Απόφασης:

313

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: