Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

330

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: