«Έγκριση του πρακτικού Νο2 Συνολικής βαθμολόγησης τεχνικών - οικονομικών προσφορών της μελέτης «Ειδικό χωρικό σχέδιο παράκτιου μετώπου Δ.Ε. Μενεμένης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», με προϋπολογισμό 58.499,74 €, πλέον ΦΠΑ».

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: